Đồ Uống

Nước lọc
7.000đ
Nước bò húc
13.000đ
Nước cam
10.000đ
Bia hà nội
10.000đ
Bia keng
60.000đ
Bia cốc
8.000đ
Bia ca
26.000đ
Châu chấu
45.000đ
Cá rô chiên
45.000đ
Bánh đa cái
15.000đ
Trứng cút lộn
Liên hệ
Mực khô nướng
Liên hệ