Thực đơn

su hào xào
25.000đ
Su hào luộc
25.000đ
Mực khô nướng
Liên hệ