Cá rô chiên

Cá rô chiên

Cá rô chiên

Giá: 45.000đ
Số lượng:  

Thực đơn liên quan
Bánh đa cái
15.000đ
Bia ca
26.000đ
Bia cốc
8.000đ
Bia hà nội
10.000đ
Bia keng
60.000đ