Canh ngao chua

Canh ngao chua

Canh ngao chua

Giá: 25.000đ
Số lượng:  

Thực đơn liên quan
Canh chua thịt
25.000đ
Canh cua
25.000đ
Cơm trắng
15.000đ