Bê xào sả ớt

Bê xào sả ớt

Bê xào sả ớt

Giá: 80.000đ
Số lượng:  

Thực đơn liên quan
Bê tái chanh
80.000đ
Bê xào lăn
80.000đ