Dạ dày hấp

Dạ dày hấp

Dạ dày hấp

Giá: 80.000đ
Số lượng:  

Thực đơn liên quan
Ba chỉ rang
50.000đ
Dạ dày chiên
80.000đ
Lợn quay
100.000đ