Nộm gà hoa chuối

Nộm gà hoa chuối

Nộm gà hoa chuối

Giá: 80.000đ
Số lượng:  

Thực đơn liên quan
Nộm chân gà
60.000đ
Nộm sứa
60.000đ
Nộm tai lợn
6.000đ